INDOORSEIZOEN 2019-2020 GAAT WEER VAN START.

Beste menners en mensters,
 

Hierbij weer de uitnodiging voor de indoor mini-marathons bij manege de Kroo in Nw. & St. Joosland.
Wij organiseren deze winter weer 2 wedstrijden, t.w. 23 november 2019 en 4 januari 2020.

Beide wedstrijden staan open voor alle liefhebbers van de mensport, je moet echter wel lid zijn van de KNHS. Ze zullen verreden worden over twee manches waarbij de tijden en gereden strafpunten bij elkaar worden opgeteld en de eindstand bepalen.
Per categorie rijdt minimaal 25% ‘s avonds in de finale om de prijzen.
Inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per wedstrijd en voor de jeugd € 12,50.

*De reglementen mini-marathon van de KNHS zijn op deze wedstrijden van toepassing.
 Deze reglementen zijn te vinden op de KNHS-website:  
 https://www.knhs.nl/media/9217/wedstrijdreglement-mennen-2016.pdf,
hoofdstuk 9 pagina 112 t/m 128.
*Buitenlandse deelnemers dienen minimaal een licentie van hun eigen federatie te hebben.
*Pony’s en paarden dienen minimaal 5 jaar te zijn.
*Trekpaarden geboren na 2005 met gecoupeerde staart mogen niet deelnemen.
*Alleen deelname met een vierwielige wagen voorzien van een rem.
*Helm en body- of rugprotector op het rijtuig verplicht, ook bij het losrijden.
*Geldige inenting van de paarden/pony’s en WA-verzekering verplicht.
*Kinderen beneden 12 jaar mogen niet op het rijtuig m.u.v de jeugdrubriek.

*Menners die met een tweede aanspanning inschrijven zullen in eerste instantie op de wachtlijst  
 worden geplaatst. Later zal dan bekeken worden of deze tweede inschrijving in het schema past.  
 Deze deelnemers zullen indien zij zich met beide aanspanningen geplaatst hebben voor de finale
 binnen 1 rubriek een keus moeten maken met welke aanspanning zij finale rijden.

Opgaves per e-mail. Het bijgevoegde inschrijfformulier graag volledig invullen en opsturen naar chrisenmar@zeelandnet.nl.

De wedstrijd wordt geheel op eigen risico verreden.
Het bestuur, medewerkers, grondeigenaren en overige betrokkenen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en /of gehouden worden voor schade veroorzaakt door, en /of aan deelnemers, bezoekers en hun eigendommen.
De organisatie houdt zich het recht voor om af te wijken van de reglementen indien dit naar hun mening het wedstrijd verloop ten goede komt

 
Met vriendelijke groet,
 
namens de Stichting Nationale Menwedstrijd Zeeland,
Marina Provoost
Tel. 0031(0)6 30456438
E-mail: chrisenmar@zeelandnet.nl