De Stichting Nationale Menwedstrijd Zeeland en de Zeeuwsche Menvereniging zijn samen gegaan per 2021 en hebben gezamenlijk een nieuw bestuur gevormd.

Kijk voor de bestuurssamenstelling onder de kop ZMV/bestuur