Beste menners en mensters,
 
Het indoor-seizoen staat weer voor de deur!
Daarom willen wij jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze indoor mini-marathons bij manege de Kroo in Nw. & St. Joosland die gehouden worden op 18 en 19 november 2022 en 6 en 7 januari 2023.

Uit de rubrieken 1-span pony en paard zullen de Zeeuwse deelnemers op de vrijdagmiddag/avond ingedeeld worden. Indien deelnemers van buiten Zeeland liever op vrijdag rijden is dat ook mogelijk. De jeugdrubriek zal zaterdag eind van de middag starten.
De wedstrijd wordt verreden over 2 manches en de beste 25% mogen aan de finale deelnemen op zaterdagavond.

Er kan ingeschreven worden alleen met het bijgevoegde inschrijfformulier.
Uiterste inschrijfdatum voor november is 6 november of zodra het maximale aantal inschrijvingen behaald is. En voor januari is de uiterste inschrijfdatum 25 december.
Daarna vol=vol maar kun je nog wel op de wachtlijst komen.

Inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per wedstrijd en voor de jeugd € 17,50 en kan contant op het secretariaat afgerekend worden.
Bij afmelden na 7 november ben je ten allen tijde het inschrijfgeld verschuldigd.

*Menners die met een tweede aanspanning inschrijven zullen in eerste instantie op de  
 wachtlijst worden geplaatst. Later zal dan bekeken worden of deze tweede inschrijving in het
 schema past.

*De reglementen mini-marathon van de KNHS zijn op deze wedstrijden van toepassing.
 Deze reglementen zijn te vinden op de KNHS-website:  
 https://www.knhs.nl/media/9217/wedstrijdreglement-mennen-2016.pdf,
 hoofdstuk 9 pagina 112 t/m 128.
*Buitenlandse deelnemers dienen minimaal een licentie van hun eigen federatie te hebben.
*Pony’s en paarden dienen minimaal 5 jaar te zijn.
*Trekpaarden geboren na 2005 met gecoupeerde staart mogen niet deelnemen.
*Alleen deelname met een vierwielige wagen voorzien van een rem.
*Helm en body- of rugprotector op het rijtuig verplicht, ook bij het losrijden.
*Geldige inenting van de paarden/pony’s en WA-verzekering verplicht.
*Kinderen beneden 12 jaar mogen niet op het rijtuig m.u.v de jeugdrubriek.

Opgaves uitsluitend via per e-mail. Het inschrijfformulier graag volledig invullen en opsturen naar chrisenmar@zeelandnet.nl

De wedstrijd wordt geheel op eigen risico verreden.
Het bestuur, medewerkers, grondeigenaren en overige betrokkenen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en /of gehouden worden voor schade veroorzaakt door, en /of aan deelnemers, bezoekers en hun eigendommen.
De organisatie houdt zich het recht voor om af te wijken van de reglementen indien dit naar hun mening het wedstrijd verloop ten goede komt

Met vriendelijke groet,
 
namens de Zeeuwsche Menvereniging,
Marina Provoost
Tel. 0031(0)6 30456438
E-mail: chrisenmar@zeelandnet.nl